Myšlenka

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
(Bernard Bolzano)

Náhodný obrázek

Přihlášení

Jste zde

Historie knihovny

Naše knihovna vznikala podobně jako jiné vesnické knihovny se zakládáním čtenářských spolků. Přesné datum tedy spojujeme s oficiálním uznáním čtenářského spolku ve Všechovicích "Method", jako skutečného člena Matice školské v Praze, dne 16. června 1905. O tomto uznání se nám dochoval diplom, kterého si velmi považujeme a uchováváme jej zarámovaný a vystavený v prostorách půjčovny.

V knihovně půjčovali knihy nejprve dobrovolní knihovníci. Knihy byly získávány především z darů a prostory pro půjčování se různě měnily. Půjčovalo se jen v zimních měsících, když zrovna nebyla práce na poli.

V šedesátých letech (od r.1966) na základě 1. knihovnického zákona byla zaměstnána první knihovnice z povolání pro Všechovice a 10 okolních obcí, paní Věra Navrátilová. Čekala ji náročná, mravenčí práce s katalogizací knihovního fondu a získáváním důstojných prostor a vybavení pro celé středisko. Všechny knihovny v okrese pak zaštítila Okresní knihovna v Přerově - finančně i metodicky.

Pro větší využití nově zakoupených knih byl zaveden a postupně zdokonalován systém výměnných souborů knih, které se po určité době převážejí z jedné knihovny do druhé a postupně slouží ve všech knihovnách střediska. Zjednodušeně říkáme cirkulace knihovního fondu.

Současnost

Tento systém se velmi osvědčil a využíváme jej doposud, i když už máme opět knihovny samostatné, zřizované obcemi (od r. 2002). Knihy nakupujeme jednak z prostředků obcí a jednak z prostředků státních, prostřednictvím tzv. regionálních funkcí, které pro nás vykonává pověřená Městská knihovna v Přerově.

Spolupráce našich knihoven je vymezena dohodami mezi obcemi střediska a obcí Všechovice. Celé středisko zahrnuje 12 obcí: Býškovice, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské, Všechovice a Žákovice.

Od roku 1991 pracuje ve funkci vedoucí střediskové knihovny Všechovice paní Lýdie Trlifajová.

V letech 1996 - 2006 byla průběžně prováděna retrokatalogizace knihovního fondu střediska a v současné době máme k dispozici kompletní katalog knih v elektronické podobě, zpracovaný v knihovnickém programu Lanius. Všechny knihy jsou označeny čárovým kódem. Elektronicky však půjčujeme jen ve Všechovicích (od r. 1999), zatím by bylo zavedení elektronického půjčování na pobočkách velmi finančně nákladné a tedy neekonomické.

Ke stému výročí založení naší knihovny byla vydána, pro nás velmi vzácná, pamětní mince.

V roce 2007 jsme se zúčastnili soutěže "Knihovna roku" a umístili jsme se na prvním místě v Olomouckém kraji.

V celostátním hodnocení této soutěže získala naše knihovna ve čtvrtek 4.října 2007 od Ministerstva kultury České republiky druhé místo.

V září r. 2008 jsme zveřejnili náš střediskový on-line katalog.

Také je velmi důležitá změna počítačového programu - z LANIA na CLAVIUS.

V srpnu 2013 se knihovna přestěhovala z prostor bývalé staré školy do současné základní školy, byly také spuštěny nové webové stránky.

Myšlenka

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
(Bernard Bolzano)

Náhodný obrázek

Přihlášení

Myšlenka

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
(Bernard Bolzano)

Náhodný obrázek

Přihlášení