Místní knihovna Všechovice
KnihovnaVšechovice

Historie knihovny

Naše knihovna vznikala podobně jako jiné vesnické knihovny se zakládáním čtenářských spolků. Přesné datum tedy spojujeme s oficiálním uznáním čtenářského spolku ve Všechovicích "Method", jako skutečného člena Matice školské v Praze, dne 16. června 1905. O tomto uznání se nám dochoval diplom, kterého si velmi považujeme a uchováváme jej zarámovaný a vystavený v prostorách půjčovny.

Knihovna

V knihovně půjčovali knihy nejprve dobrovolní knihovníci. Knihy byly získávány především z darů a prostory pro půjčování se různě měnily. Půjčovalo se jen v zimních měsících, když zrovna nebyla práce na poli.

V šedesátých letech (od r.1966) na základě 1. knihovnického zákona byla zaměstnána první knihovnice z povolání pro Všechovice a 11 okolních obcí, paní Věra Navrátilová. Čekala ji náročná, mravenčí práce s katalogizací knihovního fondu a získáváním důstojných prostor a vybavení pro celé středisko. Všechny knihovny v okrese pak zaštítila Okresní knihovna v Přerově - finančně i metodicky.

Pro větší využití nově zakoupených knih byl zaveden a postupně zdokonalován systém výměnných souborů knih, které se po určité době převážejí z jedné knihovny do druhé a postupně slouží ve všech knihovnách střediska. Zjednodušeně říkáme cirkulace knihovního fondu. Tento systém se velmi osvědčil a je využíván doposud.

Od roku 2002 byly  knihovny opět přesunuty pod jednotlivé obce, které se staly jejich zřizovateli. Práce knihoven byla vymezena dohodami mezi obcemi střediska a obcí Všechovice. Celé středisko zahrnuje 12 obcí: Býškovice, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Horní Újezd, Malhotice, Opatovice, Paršovice, Provodovice, Rakov, Rouské a Všechovice. Nové tituly byly pořizovány jak z prostředků obcí, tak z prostředků státních, prostřednictvím tzv. regionálních funkcí, vykonávané pověřenou Městskou knihovnou v Přerově.

V letech 1996 - 2006 byla průběžně prováděna retrokatalogizace knihovního fondu střediska a byl tak vytvořen kompletní katalog knih v elektronické podobě, zpracovaný v knihovnickém programu Lanius. Všechny knihy byly označeny čárovým kódem. Zavedení elektronického půjčování na všech pobočkách by bylo neekonomické, elektronicky se tedy půjčovalo a půjčuje jen ve Všechovicích a to od roku 1999.

Ke stému výročí založení naší knihovny byla vydána, pro nás velmi vzácná, pamětní mince.

MinceMince

V roce 2007 jsme se zúčastnili soutěže "Knihovna roku" a umístili jsme se na prvním místě v Olomouckém kraji.

KnihovnaKnihovna

V celostátním hodnocení této soutěže získala naše knihovna ve čtvrtek 4.října 2007 od Ministerstva kultury České republiky druhé místo.

V září r. 2008 byl zveřejněn první střediskový on-line katalog a byla provedena změna počítačového programu - z LANIA na CLAVIUS.

V srpnu 2013 se knihovna přestěhovala z prostor bývalé staré školy do současné základní školy.

Od roku 1991  až do odchodu do důchodu v roce 2019 svědomitě působila ve funkci střediskové knihovnice paní Lydie Trlifajová.

O knihovně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Provozní doba

pondělí:
8.00–11:30, 12:30–17:00

čtvrtek:
8.00–11:30, 12:30–17:00

Projekty knihovny