Městská knihovna Všechovice
KnihovnaVšechovice

Knihovní řád

Výňatky z řádu

  • Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu.
  • Výpůjční doba publikace je 1 měsíc, titul, který není v rezervaci lze prodloužit až na 3 měsíce.
  • Publikaci, kterou knihovna nemá ve svém fondu může zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (placeno poštovné aj. výlohy)
  • Po uplynutí výpujční lhůty je účtován poplatek z prodlení. Po uplynutí dalších 14 dní bude čtenář upomenut písemnými upomínkami...
  • Odnášení publikací z knihovny bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.

Uživatelé a čtenáři

Uživatelem knihovny se může stát každý občan (včetně dětí a mládeže do 15 let), který má trvalé nebo přechodné bydliště v České republice.

Čtenářský průkaz je vydán:

  • po vyplnění přihlášky
  • po předložení průkazu totožnosti (žáci a studenti žákovské knížky, dokladu o studiu)
  • po zaplacení registračního poplatku
  • po prostudování knihovního řádu

Čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 12 měsíců.

Čtenářským průkazem je nutno se prokazovat při půjčování i vracení publikací.

Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití odpovídá uživatel. Nemá-li uživatel čtenářský průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit.

Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a školy, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Výměna popsaného průkazu je bezplatná.

Na jeden čtenářský průkaz se půjčuje najednou nejvýše 10 knih a 10 časopisů.

Do prostorů knihovny není povoleno vodit psy, stavět kola, jezdit na kolečkových bruslích. V knihovně není možno jíst a používat mobilní telefon.

Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat klid, čistotu, pořádek, respektovat zákaz kouření v prostorách knihovny.

Služby se neposkytují čtenářům opilým, čtenářům, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním jsou jiným čtenářům na obtíž.

O knihovně

Provozní doba

pondělí:
8.00–11:30, 12:30–17:00

čtvrtek:
8.00–11:30, 12:30–17:00

Deskové hry

Deskové hry

 

Online katalog

Online katalog knihovny naleznete na tomto odkazu: online katalog knihovny Všechovice.

Pokud by se stránka neotevřela, použijte tento odkaz: online katalog 2 knihovny Všechovice.